Timpanometrija je metoda za ispitivanje stanja srednjeg uva, pokretljivosti bubne opne i lanca slušnih koščica. Koristi se ton od 226 Hz koji se emituje u spoljašnji slušni hodnik ispitanika. Jedan deo zvuka se reflektuje od bubne opne i na osnovu njega se meri komplijansa srednjeg uva i formira grafički prikaz – timpanogram.

Timpanometrija nije metoda ispitivanja sluha, a svoj puni značaj ima kada se tumači zajedno sa tonalnom liminarnom audiometrijom. Timpanometrijom se vrlo jasno pravi razlika između konduktivne i senzorineuralne nagluvosti i dijagnostikuje hronični sekretorni otitis.

Prilikom izvođenja važno je da deca miruju. Još jedan važan preduslov je uredan nalaz u spoljašnjem slušnom hodniku. Prisustvo bilo kakvog sadržaja kompromituje nalaz timpanometrije.

Timpanometrijsko ispitivanje je važan deo ispitivanja u procesu dijagnostike otoskleroze, tumora piontocerebelarnog ugla i oštećenja ličnog živca. Prisustvo ili odsustvo takozvanog akustičkog refleksa diferencira dijagnozu otoskleroze i timpanoskleroze. Timpanometrijom se pouzdano testira funkcija Eustahijeve tube.

Ukoliko Vam je potreban specijalistički pregled ili hirurška intervencija u Specijalnoj bolnici Audio BM Medical u Nišu možete ih zakazati OVDE.