Audiometrija je zlatni standard za testiranje sluha i utvrđivanje eventualnog oštećenja sluha.

Ispitivanje traje izmeđju 20 i 30 minuta. Primenjuje se kod odraslih pacijenta i dece starije od 5 godina, a može se primeniti i kod mlađe dece, ukoliko sarađuju tokom pregleda.

Rezultat se prikazuje na audiogramu (na krivama u koordinatnom sistemu, na horizontalnoj osi se prikazuju frekvence, a na vertikalnoj jačina zvuka).
Postoje dva tipa audiometrije: tonalna i govorna.

Tonalnom liminarnom audiometrijom se ispituje prag čujnosti pomoću čistih tonova u rasponu od 125Hz i 8000 Hz. Kada se ispituje sluh iznad granica čujnosti govorimo o supraliminarnoj tonalnoj audiometriji.

Govorna audiometrija koristi unapred pripremljene reči sa tačno određenim brojem samoglasnika i suglasnika koje su poznate ispitaniku kome je već dijagnostikovano oštećenje sluha. Ispitanik ponavlja reči koje čuje na osnovu kojih se formira govorni diagram. Metoda ima svoju primenu kod određivanja slušnih aparata.

Ukoliko Vam je potreban specijalistički pregled ili hirurška intervencija u Specijalnoj bolnici Audio BM Medical u Nišu možete ih zakazati OVDE.