Naša priča

Audio BM D.O.O. osnovan je u Novom Sadu 1992. godine sa osnovnom delatnošću prodaje i servisa slušnih aparata.

Vremenom je kompanija razvila i u svoj program uvrstila i neke druge delatnosti, poput:

  • inženjeringa i distribucije dijagnostičke opreme iz oblasti ORL
  • distribuciju kohlearnih implanata i implanata za koštano provođenje zvuka i pomoć kliničkim centrima prilikom ugradnje
  • distribuciju instrumenata za izvođenje hirurških zahvata i dijagnostičkih pregleda iz oblasti ORL
  • kao i distribuciju i ugradnju govornih proteza kod laringektomisanih pacijenata

Uz posvećenost poslu i kvalitetu, a najviše uz posvećenost svojim klijentima, Audio BM D.O.O. je do danas narastao u najvećeg distributera slušnih aparata, baterija i pomoćnih slušnih uređaja u našoj zemlji.

Danas, Audio BM pored lokacije u Novom Sadu na adresi Vuka Karadžića 1, ima i svoju mrežu prodajnih objekata i saradnika u svim većim gradovima kako u našoj zemlji tako i u Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Sloveniji.

Naša misija

Mi verujemo da svaka osoba zaslužuje da svakoga dana čuje svoje omiljene zvuke. Zato je naša misija da poboljšamo živote nekoliko hiljada ljudi uz individualnu prilagođenost, najnoviju tehnologiju i neprimetne i veoma udobne aparate, misija koja traje i dalje.

Ulaganje u znanje

Redovni smo posetioci stručnih seminara i edukativnih sastanaka kako u zemlji tako i u inostranstvu i stručnim i humanim pristupom dajemo sve od sebe da ljudima sa oštećenim sluhom poboljšamo kvalitet života.

Ulaganje u budućnost

Kompanija Audio BM kao i uvek ide u korak sa vremenom, uvek prvi donosimo najnoviju tehnologiju na polju slušnih pomagala i trudimo se da ostanemo lider na polju svih pomagala iz ORL struke na regionu Balkana.

Ulaganje u profesionalnost

Ostvarujemo uspešnu dugogodišnju poslovnu saradnju sa partnerima iz inostranstva i partnerima u zemlji, i nikada nismo gubili kontakt sa svojim inostranim partnerima kod kojih uživamo veliko poverenje. Naš cilj je zadovoljstvo naših korisnika i uspešno nalaženje rešenja za specifične pojedinačne potrebe osoba sa oštećenjem sluha.

Politika kvaliteta

Kompanija Audio BM je vlasnik ISO 9001 sertifikata, što znači da uspostavljanjem i poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom, kompanija ispunjava zahteve i očekivanja: korisnika/kupaca i vlasnika.

Rukovdstvo firme je opredeljeno da se ispunjavaju zahtevi korisnika/kupaca i da se stalno poboljšava efektivnost sistema menadžmenta kvalitetom, u skladu sa zakonskom nacionalnom regulativom, međunarodnim standardima, zaštitom životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.

Svi zaposleni su odgovorni za kvalitet procesa koje obavljaju, prihvatajući stalna poboljšanja i preventivna delovanja, kao prepoznatljiv stil rada preduzeća.

Politika kvaliteta daje okvir za utvrđivanje i preispitivanje ciljeva kvaliteta.

Osnove politike kvaliteta su:

  • Zadovoljni korisnici/kupci, jer kompanija pokazuje sposobnost i pouzdanost u pružanju visokokvalitetnih proizvoda/usluga,
  • Efektivan sistem menadžmenta kvalitetom, prema zahtevima SRPS ISO 9001:2008 i konkretnim ciljevima kvaliteta, uz stalna poboljšavanja,
  • Efektivno upravljanje procesima, od nuđenja i ugovaranja do realizacije ugovora i/ili porudžbina,
  • Pružanje proizvoda/usluga zahtevanog i očekivanog kvaliteta, što omogućava povećanje plasmana i konkurentnosti preduzeća.

image-divider