Stapedoplastika- je mikrohirurška intervencija kod  lečenja  otoskleroze.

Otoskleroza- je heriditarno oboljenje koštane kapsule lavirinta ,koje karakteriše stvaranje nove spongiozne kosti ,tako da se ovo oboljenje naziva i  otospongioza ,što dovodi do ankiloze odnosno fiksiranosti stapes i progresivne nagluvosti.

Etiologija otoskleroze je nepoznata.

Postojie brojne teorije koje objašnjavaju nastanak ove bolesti:

  • poremećaj metabolizma mineral i vitamin,
  • insuficijencija krvotoka u ovom delu lavirinta,
  • trauma,
  • inflamacija,
  • uticaj hormona i autoimuni poremećaji.

Konduktivna  nagluvost je osnovni simptom bolesti,koja se sporo razvija tokom više godina .Obično se radi o obostranoj nagluvosti u oko 80% slučajeva.Kasnije se javlja i smanjena razumljivost govora.

Tinitus je prisutan kod većine bolesnika,pogoršava se ukoliko postoji i preteće senzorineuralno oštećenje sluha.

Kod bilateralne otoskleroze ,prvo se operiše uvo sa većim padom sluha.Nakon 6-12 meseci ,kada se funkcionalni slušni rezultati stabilizuju ,operiše se drugo uvo da bi se obnovio binauralni sluh i postigla bolja prostorna lokalizacija zvuka.

Operacija se izvodi   u opštoj endotrahealnoj  anesteziji . Traje oko 2h.

Operativni pristup endauralni (rez u unutrašnjosti ušnog kanala).

Hirurškom tehnikom kožni režanj se podiže u kontinuitetu sa zadnjim delom bubne opne ,pomeri   se bubna opna, ukloni se stapes, napravi se otvor u predelu ovalnog prozora.Na mestu uklonjenog stapesa  plasira se odgovarajuća  proteza koja povezuje dugi krak inkusa sa perilimfom unutrašnjeg uva i na taj način omogučava da se uspostavi  funkcija prenosa zvuka kroz lanac slušnih koščica.

Operacija obezbeđuje zadovoljavajuće poboljšanje sluha čak u 90% slućajeva.

Postoperativno pacijentu plasiran  zavoj koji redovno menja, uklanja se nakon 7 dana.

Ponekad se potoperativno mogu javiti vrtoglavice  sa mučninom i povraćanjam  koje traju nekoliko dana. Ukoliko traju duže koristi se odgovarajuća terapija.

Nakon operacije savetuje se obavezno  mirovanje  ,uzimanje mekih i ne preterano toplih obroka, zabranjena je upotreba lekova koji pospešuju krvarenje.

Potpuni oporavak se očekuje nakon 6 meseci,prva provera sluha nakon 4-6  nedelja.

 

Ukoliko Vam je potreban specijalistički pregled ili hirurška intervencija u Specijalnoj bolnici Audio BM Medical u Nišu možete ih zakazati OVDE.