REPOZICIJA NOSNIH KOSTIJU

Prelom nosnih kostiju najčešće nastaje dejstvom tupe sile (tuča, saobraćajna povreda, zadesno povređivanje). U kliničkoj slici dominiraju deformitet, dislokacija koštane osnove, otok, hematom, krvarenje, opstrukcija nosa i bol. Pacijent oseti bol u momentu udara. Krvarenje iz nosa je obavezan simptom kod preloma nosnih kostiju. Palpacijom nosne piramide se ustanovi mobilnost kosti i hrskavice, osećaju se krepitacije usled pomeranja frakturiranih delova kosti. Definitiva dijagnoza se postavlje profilnim RTG snimkom nosnih kostiju.

Repozicija se izvodi u anesteziji. Preporučuje se opšta endotrahealna anestezija.

Instrumentom se podignu frakturirani delovi nosnih kostiju i dovedu u normalan položaj. Izvrši se prednja tamponada nosa i imobilizacija gipsom, koji se plasira na nosnu piramidu i fiksira flasterima. Instrumentalna repozija se mora uraditi u prvih 7 dana nakon povrede. Nakon toga dolazi do formiranja kalusa i mora se uraditi krvava – hirurška repozicija.

Ukoliko Vam je potreban specijalistički pregled ili hirurška intervencija u Specijalnoj bolnici Audio BM Medical u Nišu možete ih zakazati OVDE.