OPERACIJA KRIVE NOSNE PREGRADE (SEPTOPLASTICA)

Dugotrajno otežano disanje na nos, pojačana sekrecija iz nosa i eventualno suvi nadražajni kašalj nam ukazuju da može postojati neki problem u samom nosu.

Postoji nekoliko razloga koji mogu biti uzrok ovog problema:

  • Kriva nosna pregrada (Deviatio septi nasi),
  • Polipoza u nosu,
  • Alergijski i vazomotorni rhinit.

Kriva nosna pregrada može biti urođena ili može biti posledica mehaničke povrede nosa. Kada je u pitanju povreda nosa koja kao posledicu ima otežano disanje pacijent je se uglavnom seća i ima svest o tome da je disanje otežano zbog povrede. Kada je u pitanju urođena kriva nosna pregrada pacijent uglavnom u ranijem životnom dobu nema većih problema, međutim sa godinama počinju da se javljaju problemi pri disanju.

Jedino rešenje za krivu nosnu pregradu predstavlja njena operacija jer lekovi daju samo trenutne rezultate, ali ne rešavaju uzrok problema.

Operacija krive nosne pregrade se uglavnom izbegava do 18. godine života, jer sam nos raste tokom našeg razvoja kao i ostatak tela. Izuzetak predstavljaju pacijenti koji su u mlađoj životnoj dobi, a koji imaju velike deformitete koji im znatno otežavaju disanje. U ovakvim slučajevima, kada je operacija izvršena kod dece, kasnije sa rastom nosa može doći do ponovne deformacije nosne pregrade i do ponovnog otežanog disanja, kada je operaciju potrebno ponoviti u starijem životnom dobu. Kada se jednom uradi operacija krive nosne pregrade u starijem životnom dobu sama deformacija se ne može vratiti.

Ukoliko Vam je potreban specijalistički pregled ili hirurška intervencija u Specijalnoj bolnici Audio BM Medical u Nišu možete ih zakazati OVDE.